STAAL gaat het maken

Onder het motto ‘Staal gaat hét maken’ zetten de Staalmakers zich in voor een beter beeld én een bredere kennis van staal in de bouw.

Staalmakers is een samenwerkingsverband van de StaalFederatie Nederland (SFN, het platform voor Nederlandse metaalhandelsondernemingen),Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS, de branchevereniging voor Nederlandse staalconstructiebedrijven), staalproducent Tata Steel en de landelijke kennisorganisatie Bouwen met Staal.

STAAL gaat het maken!