Profiel

Post Staalbouw B.V. en Post Staalmontage B.V. zijn actief met het vervaardigen, leveren en monteren van constructiewerken ten behoeve van de weg- en waterbouw en voor industriële doeleinden.

Visie

Doen waar je goed in bent, meedenken en leveren van het gevraagde waar mogelijk in staal maar ook alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en zienswijze.
BEEK staat voor Betrouwbaar, Enthousiast, Eerlijk en Kwaliteit. Dit met de onderbouwing van een beheersbare waterbron gaat geleidelijk over in een rivier en stroomt in zee. Houd het proces beheersbaar.
Post Staalbouw en Post Staalmontage zijn bedrijven welke zich verantwoordelijk voelen. Dit geldt niet alleen voor de producten en diensten welke geleverd geworden. Het heeft ook betrekking op de medewerkers die er werkzaam zijn. Daarnaast wordt er meegedacht met de klanten en hebben de bedrijven op eigen wijze een brede maatschappelijke betrokkenheid. Ondernemen is op zich duurzaam, en heeft niet alleen betrekking op energieverbruik, uitstoot etc.

Organisatie

De organisatie is mede door ieders betrokkenheid overzichtelijk met korte lijnen. Waar nodig kan er in perioden van groei opgeschaald worden. Dit gebeurt niet alleen intern waar de mogelijkheden nog voldoende aanwezig zijn maar geschiedt ook door samenwerking met collega-bedrijven en indien wenselijk door uitbreiding binnen de bedrijfskolom waardoor met samenwerking het totaalpakket van diensten uitgebreid kan worden. Het spreekt voor zich in deze dat de relaties veelal langdurig zijn, hetgeen Post ook nastreeft met haar opdrachtgevers.

Normen en richtlijnen

Post Staalbouw B.V. en Post Staalmontage B.V. werken volgens de normen en richtlijnen zoals deze voor de desbetreffende categorie producten/diensten zijn opgesteld door de overheid en keuringsinstanties en volgens de met opdrachtgevers overeengekomen richtlijnen/normen voor zover deze geen afbreuk doen aan voornoemde richtlijnen.

Historie

De machinefabriek en constructiewerkplaats wordt in 1917 gestart door K.J.C. Post. In 1948 treden de drie zonen Dirk, Karel en Cees toe tot het bedrijf en werd de firma omgezet naar een vennootschap. Het spreekt voor zich dat er mooie en mindere tijden zijn geweest met een breed scala van werkzaamheden.
Doe normaal en wees bezig met je werk, met beide benen op de grond blijven staan en een nuchtere kijk op het leven zijn de basis voor de inmiddels ontstane bedrijven Post Stalbouw en Post Staalmontage.
De derde generatie is, in de voetsporen van haar voorgangers, gedreven om een goed product neer te zetten en een oprechte dienstverlening te leveren. Dit alles met als doel continuïteit voor de bedrijven en haar medewerkers en het opbouwen van relaties waarbij vertrouwen hoog in het vaandel staat.