Duurzaam ondernemen

Post Staalbouw en Post Staalmontage handelen vanuit een gezamenlijke visie dat duurzame groei enkel mogelijk is vanuit een nauwe samenwerking tussen mens, milieu, en de omgeving van ons bedrijf.

Maatschappelijk ondernemen

Post Staalbouw en Post Staalmontage kunnen niet de verantwoordelijkheid van de wereld op hun schouders nemen. Wel kan men betrokken zijn bij haar medewerkers en haar relaties. Open staan en tijd hebben voor elkaar is een basis om het leven voor een ieder gemakkelijk te houden.

Dat het milieu, uitstoot, opraken van natuurlijke energiebronnen etc. een onderdeel zijn van de beleving is een logisch gevolg van hoe men in het leven staat. De volgende generatie wil toch ook genieten?

Lokale initiatieven

20110617_165300_81_NIKON-D700-300x199Een bijdrage aan diverse clubs in de regio behoort tot de sponsoringactiviteiten. Een samenwerking met het Kennemer College, Noordzee College en het Nova College zijn initiatieven om het technisch onderwijs in de IJmond te behouden.

Daarnaast wordt er met meerdere regionale bedrijven de bus voor vrienden van Velsen Noord in stand gehouden. Door dit project kunnen inwoners van Velsen Noord op een vertrouwde betaalbare manier het land in.

Milieu preventie

Post wil verantwoorde producten maken. Dat is alleen mogelijk vanuit een gezonde balans tussen de belangen voor mens, milieu, omgeving en het bedrijf.

In ons beleid maken wij belangrijke afwegingen. Door balans te zoeken leveren wij een bijdrage aan de (kennis) economie en houden we tevens rekening met onze omgeving en het milieu.

Opleiding & begeleiding

Met zowel VMBO scholen als ROC’s is een samenwerking voor opleiden. De benodigde certificaten om te mogen opleiden zijn aanwezig. Een tweetal VMBO-ers en een BBL/BOL leerling maken deel uit van deel uit van de groep medewerkers. Dit om kennis te behouden en uit te breiden en ouder wordende medewerkers metertijd te vervangen.

Daarnaast wordt er met de werkgeversvereniging de Metaalunie samengewerkt in het project “verbetering leercultuur in de metaal”. Dit om bestaande (praktijk)kennis bij de medewerkers vast te leggen en over te dragen naar nieuwe medewerkers. Tevens worden medewerkers gestimuleerd om “bij”te blijven. Een mens is nooit te oud om te leren.